Jak naložit s exekucí?

Exekuce! Je zřejmé, že první emoce, která se v dlužníkovi postiženém exekucí vynoří, je panika. I exekuce se ale řídí svými zákony, je tedy vhodné zachovat chladnou hlavu. Je třeba vědět, jak správně zareagovat a co v takové situaci dělat. Jak by se tedy měl dlužník zachovat, pokud se ocitne v exekuci? Nejen to se dočtete na následujících řádcích.

Co dělat při exekuci

1/ Nejhorší reakcí, jakou může dlužník mít, je vyhýbat se exekutorovi. Pokud se ocitnete v této situaci, rozhodně výzvy exekutora neignorujte. Vyhněte se únikovým manévrům jako např. nevybírání své poštovní schránky, časté pobývání mimo adresu trvalého bydliště či jakékoliv jiné. Pravděpodobně by se celé exekutorské řízení těmito úniky ještě prodražilo.


2/ Běžte na exekutorský úřad co nejdříve a snažte se dohodnout. Ptejte se, co je třeba udělat, kolik uhradit (a to třeba i na místě), aby k exekuci nemuselo dojít. Zkrátka, projevte zájem nepříjemnou situaci vyřešit.


3/ Dlužník, pokud chce exekuci zastavit, může podat u příslušného exekutora návrh na zrušení exekuce do 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu exekuce. Věřitelé se k návrhu vyjádří, a, pokud s ním tito souhlasí, exekutor exekuci zruší. Jestliže se exekutor nevyjádří kladně, postupuje návrh k exekučnímu soudu.


4/ Samotná exekuce stojí dlužníka další výdaje. Pamatujte, že čím více budete s exekutorem spolupracovat, tím méně za celou exekuci zaplatíte.


5/ Exekutor u dveří? Pokud exekutor navštíví dlužníka doma za účelem zabavení majetku, je vhodné otevřít mu a pustit jej do domu. Nesnažte se fyzicky ani jinak exekutora napadnout, exekuci tak nezrušíte; naopak, plynuly by z toho následně jen další potíže (útok na veřejného činitele). Je též vhodné vyžádat si od exekutora jeho služební průkaz i příslušné opravňující dokumenty k ověření (např. listina o rozhodnutí soudu o exekuci). V případě, že se exekutor zdráhá identifikaci a dokumenty předložit, nepouštějte jej do bytu; pravděpodobně se nejedná o pravého exekutora.


6/ Doporučuje se, aby dlužník zkontroloval v soupisu majetku, který se zabavuje, zda zadané položky skutečně odpovídají zabaveným věcem.


7/ Jestliže se nacházíte v hrozbě exekuce, doporučujeme prostudovat si exekuční řád přístupný na webu Exekutorské komory ČR: ekcr.cz a konzultovat situaci s některou z finančním poraden při krizi. Pokud máte pochybnosti o legálním postupu exekuce, obraťte se na policii nebo na Exekutorskou komoru ČR.


A jak se exekuci předejít/vyhnout se jí?

Nejdůležitější je ale prevence

Především platí rada: nedostávejte se zbytečně do dluhů, nežijte si materiálně nad své poměry, přemýšlejte nad úvěry s chladnou hlavou, kriticky a s rozumem. Pravidelně přispívejte na své finanční rezervy, abyste si v případě neočekávaných výdajů nemuseli půjčovat. Pokud tušíte, že v blízké době přijdete o některý z příjmů (např. plánované snížení počtu zaměstnanců v práci apod.), nebo jste již o něj přišli, informujte neprodleně o této skutečnosti všechny své věřitele a dohodněte se s nimi na takových podmínkách splácení, které budete schopni finančně ustát bez dalšího zadlužování se (např. odklad splátek). Upozorněte také poskytovatele energií či mobilního operátora. I zde tedy platí pravidlo komunikace a „nezmizet ze světa“. Nepokazte si pozdním (či žádným) upozorněním své dobré jméno u věřitele. Tip: Využijte služeb Centrální evidence exekucí: ceecr.cz Pokud máte pochybnosti, zda nejste v exekuci Vy sami, nebo i v případě, že někomu budete pronajímat byt či v případě, kdy zvažujete nového obchodního partnera.