GIS města Kladno

Účel GIS města Kladna

GIS je zkratka pro geografický informační systém, který ve Statutárním městu Kladno funguje již od roku 1992. V minulosti byl tento systém z prvních, na němž se testovalo online volební sčítání hlasů při volbách. V současnosti tento informační systém od společnosti GEPRO, s.r.o. shromažďuje informace o objektech, jejich vlastnictví a funkčním využití.

Historie a současný provoz GIS

GIS města Kladna je založen na vektorové Digitální mapě Kladna (DMK), kterou vyhotovila firma ENERGIE Kladno, a.s. ve spolupráci s Katastrálním úřadem v Kladně. Tvorba GIS trvala do 11. 5. 1999 a její aktualizaci provádí v pravidelných intervalech obchodní společnost Energie – stavební a báňská a.s. Kladno. DMK tvoří:

Prospěšnost pro město a občany

GIS zahrnuje informace o území města a celého Kladenského regionu a drží si přední pozici mezi informačními systémy ve veřejné správě. Od dob jeho vzniku se podařilo ke GIS připojit řadu tematických map, aplikací, pasportů a vazeb na jiné systémy. GIS se stal neodmyslitelnou součástí magistrátu a zahrnuje územní plány, evidenci důlních děl na území Kladenska, evidenci reklam, pasport veřejného osvětlení, pasport studní, pasport pamětihodností a volební okrsky.

Ocenění GIS a výročí systému

Geografický informační systém Města Kladna se v roce 2001 umístil na prvním místě v soutěži Geoaplikace roku 2000, v kategorii C – územní samospráva. Pro GIS bude významný rok 2017, neboť v tomto roce oslaví 25. výročí od svého vzniku a dá se předpokládat, že se bude konat stejný prezentační den pro hosty a veřejnost jako v roce 2007.