Integrovaná doprava Kladensko

Historie IDS Kladensko

Kladenská integrovaná doprava (KLID) s jednotným městským tarifem byla zavedena v regionu Kladensko v letech 2004 až 2005 ve čtyřech etapách, přičemž čtvrtá etapa integrace proběhla dne 1. července 2005. Území Kladenska se rozčlenilo do zón a příměstská doprava se propojila s městskou dopravou města Kladna. Zavedení KLID se uskutečnilo za přispění Krajského úřadu Středočeského kraje. Od 1. Září 2006 se Kladensko připojilo do Středočeské integrované dopravy (SID) a přistoupilo se k jednotnému tarifu.

Důvody IDS

Cílem integrace bylo sjednotit MHD jednotlivých středočeských měst s příměstskou a regionální autobusovou dopravou. Cestujícím to přineslo kvalitní dopravní obslužnost po celém území kraje, jednotné platební karty a nové tarify podle zón.

Dalším záměrem bylo zajistit do okolních obcí lepší spojení. V současné době se dojednává zavedení integrovaných linek do dalších obcí, ale vše záleží, jak se dohodne Statutární město Kladno, Středočeský kraj a příslušné obce o způsobu financování.

Vize do budoucnosti

V budoucnu se plánuje jednotný informační systém pro cestující, kteří by mohli sledovat polohu a pohyb vozů přes GPS a získat tak aktuální informace. Dále se počítá s datovým propojením se systémem IDOS a koordinací návaznosti spojů.

Další vizí je propojení integrované dopravy Kladenska se systémem pražské integrované dopravy (PID), ale prozatím tomu brání značné množství legislativních kroků a velký rozsah integrace. Pokud v budoucnu dojde k propojení, přinese to cestujícím jednotné jízdné a jízdní řády uzpůsobené tak, aby na sebe jednotlivé spoje navazovaly.

V minulosti se jednalo o zapojení železnic do SID, avšak k dohodě s Českými drahami nedošlo, jelikož požadovaly vyšší standard čipových karet a neakceptovaly přesný clearing tržeb v systému check in – check out.