Vzdělání v Kladně

Město Kladno má kvalitní mateřské, základní, středoškolské a vysokoškolské vzdělání. Do jakých škol a školek můžete přihlásit své děti a v čem jsou výjimečné vysoké školy?

Mateřské školy na území Kladna

Aktuální seznam existujících mateřských škol na území města Kladna a okolí naleznete na tomto linku.

Základní školy na území Kladna

Pokud Vás zajímá aktuální seznam základních škol na Kladensku, navštivte tento web.

Střední školy na území Kladna

Chcete-li mít k dispozici seznam středních škol v okrese Kladno, klikněte na tento odkaz.

Vysoké školy na území Kladna

Město Kladno má celkem tři vysoké školy, v nichž mohou středoškoláci rozšířit své vzdělání a získat titul.

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta biomedicínského inženýrství v Kladně (FMBI)

Studenti se mohou přihlásit na technické a zdravotnické obory této fakulty, na níž v současné době studuje více než 700 studentů. Výuka mimo jiné probíhá v moderních laboratořích, kde si studenti vyzkouší lékařské postupy na umělém pacientovi, naučí se pracovat s moderními přístroji a osvojí si nejnovější laboratorní postupy. Neocenitelná je možnost studovat několik semestrů v zahraničí. Studenti této školy pocházejí hlavně z Prahy a Kladenska.

Vysoká škola finanční a správní

Již více než deset let funguje v Kladně soukromá ekonomická univerzita, která zahrnuje oblasti aplikované informatiky, finančních služeb, marketingových nástrojů, řízení podniku a fungování veřejné správy. Tato vysoká škola je unikátní v tom, že studenti mohou nastoupit na celosvětově uznávané manažerské studium MBA v anglickém jazyce. Studenti VŠFS pocházejí zejména Kladna, Prahy a přilehlých obcí.

Středoškolský vysokoškolský institut

Studenti, kteří upřednostňují individuální přístup, budou spokojeni s výukou na této soukromé vysoké škole. Učitelský sbor tvoří uznávaní odborníci se zkušenostmi z praxe. Studenti mohou absolvovat bakalářské, magisterské a doktorské studium ve zdravotnických a ekonomických oborech. Tuto školu navštěvují převážně studenti z Kladna, Rakovníka, Berouna, Prahy a Karlových Varů.