EU dotace pro podnikání

Evropská unie poskytuje podnikatelům dotace pro rozvoj jejich podnikání, na podporu zaměstnatelnosti, na nákup strojů a vývoj SW.

Jak fungují evropské dotace?

Smyslem dotací EU je dosáhnout srovnatelné kvality života mezi všemi členskými státy a vytvořit rovné příležitosti pro účast firem na mezinárodních trzích. Česká republika obdrží z Bruselu určitý finanční obnos, který se rozděluje do tzv. operačních programů, které spravují jednotlivá ministerstva. Operační programy zahrnují programy podpory se specifickým zaměřením a s určitým rozpočtem. Žádosti o dotace na projekt se mohou podat po zveřejnění podmínek (vyhlášení výzvy).

Investiční dotace

Evropská unie dává dotace na stroje, technologie, výzkum, vývoj, nemovitosti, ICT projekty, zaměstnance, ekologii, energetiku, mezinárodní spolupráci, vzdělávání zaměstnanců, pro zemědělství a pro potravinářství.

Firmy, které nabízejí podporu při vyřizování evropské dotace

1. Enovation

Firma Enovation je poradenskou firmou se 40 specialisty. Pomáhá společnostem a podnikatelům podnikající ve výrobním, technologickém a ICT sektoru. Pracovníci Enovation provedou analýzu firmy a zjistí, jaké zdroje financování je vhodné využít a jak je zkombinovat.

2. Chytré dotace

Za Chytrými dotacemi stojí Miroslav a Vladislav Prášek. Zprostředkovávají dotace pro zemědělce, lesnické společnosti, potravináře, malé a střední podniky a pro obce, neziskové organizace a občany.Více o dotacích poskytovaných Evropskou Unií najdete na stránkách DotaceEU.cz20.12.2022